من تو یه رژیم سختم بخاطر الرژی پسرم به پروتئین شیر گاوی.. یه مدتی هیچی گیر نمیوردم بخورم و خراب سریال یا همون برشتوک شدم.. با اینکه روش نوشته بود فقط گندم داره ولی با کلی مطالعه متوجه شدم توش از شیر خشک گاوی استفاده میشه و همین باعث شد پسرم باز تا یه هفته مشکل پیدا کنه. دیگه نخوردم و دوباره گویا حالش داره خوب میشه طفل معصوم

منبع : سه همسفر |اندر مصائب شیردهی و الرژی به شیر گاوی
برچسب ها :